Financijsko savjetovanje


1. Savjetovanje

Spajanja i preuzimanja - motiv koji pokreće ove transakcije oslanja se na poslovnu logiku da je 1+1=3, umjesto dva. Osnovni princip je, efektom sinergije, stvoriti vrijednost za vlasnike tvrtki koja je veća od pukog zbroja vrijednosti pojedinačnih poduzeća. Međutim, u praksi postoje brojne poslovne kombinacije koje predstavljaju određeni broj varijacija spajanja i preuzimanja, a naš tim svojim znanjem i iskustvom može pridonijeti Vašem uspjehu realiziranja određene transakcije u danim okolnostima.


Due diligence - je postupak provjere određenog poslovanja, obično prilikom kupoprodaje. Financijski izvještaji često puta ne pokazuju realnu sliku poduzeća, bilo da se radi o npr. skrivenim pričuvama koje povećavaju vrijednost društva ili da se radi o imovini koja ne postoji ili ne vrijedi onoliko koliko je iskazana u financijskim izvještajima.

Naši stručnjaci su tijekom godina rada u međunarodnim revizorskim kućama (The Big Four) odradili cijeli niz dubinskih procjena društava iz različitih industrija. Usluge dubinske analize koje nudimo obuhvaćaju:


Spin off/dezinvestiranje - prodaja pojedinih poslovnih dijelova poduzeća koja je postala više prihvaćenom strategijom rasta od diverzifikacije. Strategija svakog poduzeća treba imati fokus na osnovnom/core poslovanju. Dezinvestiranjem ne osnovnog/non-core poslovanja Vaša Uprava društva fokusira se na stvaranje vrijednosti za dioničare u osnovnom/core poslovanju. Dezinvestiranjem dolazi do značajnih novčanih priljeva u društvu koji se mogu koristiti za dodatne investicije u osnovno/core poslovanje.


Dokapitalizacija - u slučaju da imate razvojne projekte koji će povećati vrijednost društva, a niste ih u mogućnosti financirati putem kredita, pomoći ćemo Vam u procesu pronalaska investitora.

Tu smo da Vam pomognemo u strukturiranju, pripremi, provođenju i zaključenju projekta, identifikaciji odgovarajućih investitora, organizaciji i koordinaciji due diligence-a, pripremi menadžmenta za sastanke s investitorima, savjetovanju u pregovorima te naposljetku uspješnom zaključenju transakcije.


Management Buyout (MBO) - transakcija i financiranje MBO-a vrlo je značajno, a često i zahtjevno. Naše iskustvo pomoći će Vam da kupite imovinu i posao kojim ste upravljali.


Leveraged Buyout (LBO) - ako želite kupiti drugo poduzeće, pomažemo Vam pri realizaciji zajmova i kredita, kako bi se podmirili troškovi stjecanja. Svrha LBO-a je omogućiti poduzećima da ostvare akvizicije bez velikih iznosa vlastitog kapitala u transakciji.


Employee stock ownership plan (ESOP) - je plan ili program stvoren da bi Vaši zaposlenici stekli osjećaj sudjelovanja u upravljanju i razvoju svog poduzeća. Zaposlenici se stoga ohrabruju na kupnju dionica ili udjela poduzeća, čiji stvarni vlasnici postaju nakon 5-7 godina službe. Poslodavac unutar ovog plana obično podiže zajam kojim omogućuje kupnju svojih dionica zaposlenicima, a koji se otplaćuje iz budućih prihoda od dividendi i doprinosa poslodavaca ESOP-u.


Privatizacija - krećete u proces prenošenja vlasništva nad državnom imovinom i poduzećima na privatne investitore. Dva najpoznatija modela putem kojih to možete ostvariti i kod kojih Vam nudimo savjetodavne usluge su:

2. Restrukturiranje

Odnosi se na značajne promjene na razini upravljanja kompanijom, financijama, organizacijskom strukturom, poslovnim procesima, internim kapacitetima, ali i motivacijom zaposlenika.

Restrukturiranje se najčešće provodi kroz 4 ključne faze:

Izrada plana restrukturiranja
Izrada plana restrukturiranja
Izrada plana restrukturiranja
Izrada plana restrukturiranja

Tri su osnovne vrste restrukturiranja:

1. FINANCIJSKO
2. OPERATIVNO
3. STRATEŠKO

3. Projektno financiranje

Uključuje financiranje razvoja određenog projekta u kojem zajmodavac očekuje otplatu zajma od prihoda koje će ostvarivati projekt, koristeći pritom imovinu projekta za osiguranje otplate. U praksi projektno financiranje obično koristimo u kapitalno intenzivnim djelatnostima u kojima nositelji projekta često nisu kreditno sposobni za tradicionalne oblike financiranja ili pak nisu spremni preuzeti pripadajuće rizike i kreditne obveze. U modelu projektnog financiranja rizici projekta se raspoređuju na više partnera i tako snižavaju do razine koja je prihvatljiva svakom partneru.

Tehnika projektnog financiranja primjenjiva je u financiranju infrastrukturnih projekata jer su financiranja infrastrukture dugoročni, složeni i financijski zahtjevni projekti koji se mogu strukturirati tako da im se osigura tržišna opravdanost i održivost.

4. Kvalitativne i kvantitativne analize

5. Edukacije u području

6. Ostale usluge

Part - time CFO - ovom uslugom nudimo Vam CFO stručnjaka koji će usko surađivati s Vama na poslovima financijske strategije i analize.

Zajedničkim snagama planiramo i implementiramo inicijative osmišljene kako biste smanjili troškove, poticali rast i profit.

Posebne usluge koje se mogu unajmiti CFO–om su:


Part - time Controller - ako uvodite ili trebate funkciju/uslugu kontrolinga u poduzeću nudimo Vam mogućnost unajmljivanja našeg stručnjaka u projektu implementacije funkcije kontrolinga u poduzeće ili projektni angažman na sljedećim zadacima: